Schimmel K256 Tradition, Ebony Polished

Grand Piano, Konzert Series

$185,950.00
Qty:

Grand Piano, Konzert Series

Brand:Schimmel

Keywords:Schimmel, K256, Tradition, Ebony