Schimmel K230 Tradition, Ebony Polished

Grand Piano, Konzert Series

; $158,950.00Qty:

Grand Piano, Konzert Series

Brand:Schimmel

Keywords:Schimmel, K230, Tradition, Ebony